KŘESADLA PRO ROK 2017 

JSOU ROZDÁNA

Plzeň, 10. listopadu 2017 – Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA již po dvanácté udělovala ceny Křesadlo pro dobrovolníky z regionu. Akce se konala pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda a starosty Městského obvodu Plzeň 1 Miroslava Brabce. Porota složená ze zástupců Odboru sociálních služeb města Plzně, partnera akce společnosti ČEZ a pořádající organizace v  letošním roce obdržela 30 nominací, udělila tři hlavní ceny Křesadlo a dvě Zvláštní ceny poroty za dobrovolnické aktivity.

Cílem udělování ceny KŘESADLO je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou činnost a respekt k těm, kteří ji ve svém voleném čase vykonávají,“ upřesňuje význam a smysl ocenění Pavlína Brabcová, předsedkyně spolku DoRA.

Cenu může získat každý, kdo dobrovolně působí či působil v jakékoliv oblasti činností, kde pomáhá lidem či svému okolí. Může to být činnost organizovaná v některé z organizací nebo činnost nezávislá a neorganizovaná. Důležité je, aby byla dlouhodobá a prospěšná širšímu okolí. „Návrh na ocenění mohla poslat kterákoliv fyzická nebo právnická osoba. Podstatné je, aby navrhovaný dobrovolník působil v Plzeňském kraji,“ doplňuje Brabcová.

Hlavní cenu Křesadlo obdrželi:

Věra Řežábová:

Po celý život se věnuje dětem různého věku. Přes 35 let působí, jako vedoucí v tanečním klubu TK IMPRO. Pod jejím vedením působí také pionýrský všestranný oddíl Mikulka zaměřený na přírodovědu, turistiku, rukodělnou činnost a pořádání kulturně- poznávacích akcí. Druhým rokem také působí jako dobrovolník v Dobrovolnické Regionální Agentuře DoRA, kde vede kroužek Cvičení a hrátky s dětmi, při kterém vymýšlí pestrý program pro maminky a jejich děti. Celoživotní práce s dětmi ji velmi baví, naplňuje a dodává životní energii.

Veronika Onačilová:

Působí již několik let jako dobrovolník na pozici psychosociálního poradce v Bílém kruhu bezpečí v Plzni, kde poskytuje emoční podporu a psychosociální poradenství obětem kriminality, svědkům trestné činnosti a pozůstalým. Sestavuje krizový a bezpečnostní plán pro oběti trestného činu. Tohle vše je náplní ryze dobrovolné práce paní Onačilové, která svou práci vykonává s velkou ochotou a nasazením. Na paní Onačilové je také obdivuhodné to, že se věnuje dobrovolnictví v jiné organizaci, studuje a naplno se věnuje svému zaměstnání, také v pomáhající profesi na pozici sociální pracovnice.

Stanislav Smítka:

Již řadu let pomáhá svou činností při vedení klubů pro děti s poruchou autistického spektra, Aspergerovým syndromem, hyperaktivitou a vývojovou dysfázii, dětem nadaným a dvakrát výjimečným. Vede pravidelné skupiny dospívající mládeže, kam tyto děti dochází řešit své problémy. Je jeden ze spoluzakladatelů Akademie nadání, kde působí jako předseda spolku, spravuje web a pomáhá, kde může. Činnost pana Smítky je zcela dobrovolná, jedinou odměnou mu je dětský úsměv, šťastní rodiče a děti, které se rády vracejí i v dospělosti.

Zvláštní ceny Křesadlo:

Petr Petr:

již 25 let ve vlastní režii dva řopíky prvorepublikové československé armády u kladrubského kláštera u Stříbra, kde každoročně přes léto společně s dvěma kolegy vykonává dobrovolné prohlídky s výkladem o pohnuté době kolem „Mnichova 1938“. Bunkry, které od armády převzal, byly v žalostném stavu. Obětoval tisíce hodin vlastního času a tisíce korun z vlastních peněz, aby návštěvníci viděli autentický předválečný stav bunkru.

Dita Abrahamová:

Od roku 2008 se věnuje taneční skupině Paprsek, pořádá představení a různé kulturní programy pro děti. Učí děti týmové práci, rozvíjí a motivuje. Pro všechny děti je velkou oporou, vždy má otevřené srdce a dětem se věnuje s maximální pílí a trpělivostí.

 

PODSTATA MYŠLENKY:

Cílem udělování ceny KŘESADLO je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví i neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají.
Návrh na ocenění může v daném ročníku poslat kterákoliv fyzická nebo právnická osoba – občan, obec, organizace. Podstatné je, aby navrhovaný dobrovolník působil v Plzeňském kraji. Návrh na udělení ceny musí obsahovat jméno a adresu navrhovaného, popis jeho činnosti, zdůvodnění toho, proč by měl být oceněn a také jméno a podpis navrhovatele.

Cenu může získat každý, kdo dobrovolně působí či působil v jakékoliv oblasti činností, kde pomáhá lidem či svému okolí. Může to být činnost organizovaná v některé z organizací nebo činnost nezávislá a neorganizovaná. Důležité je, aby byla dlouhodobá a prospěšná širšímu okolí, obci, veřejnosti, potřebným.

 

 

Z HISTORIE KŘESADLA:

První ceny, křesadla, navrhla akademická malířka Alena Šrámková, která ale nemohla nalézt žádný vzor. V muzeích jsou často dva kamínky, kterými se o sebe křeše, někteří znají z dětství mechanické kovové křesadlo na zapalování plynového sporáku. V ilustracích k pohádkám H. Ch. Andersena je na obrázcích křesadlo v rukách lidiček nejasně zobrazeno – možná i ilustrátor měl podobné potíže.

Nakonec dle návrhu výtvarnice student pražské VŠUP Jiří Papcůn dva roky křesadla vyráběl. Byl to předmět hodný Járy Cimrmana – zapalovač bez benzinu v dřevěném stojánku, ale podstatné bylo jeho poslání – dobrovolníci pomáhají vykřesat jiskry lidství. Od roku 2003 vyrábí podle starých vzorů opravdová a funkční křesadla kovář Jaroslav Zíval. Návod, jak křesadlo používat je jednoduchý. Když nenajdete pazourek, stačí i kousek křemene a jiskry lítají…

 

Více fotografií z akce najdete v naší fotogalerii zde

 

Dovolujeme si vás informovat o pořádání 

XII.ročníku 

oceňování dobrovolnické práce v Plzeňském kraji

KŘESADLO 2017.

Letošní ročník opět pořádá Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA  pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje pana Josefa Bernarda.

Stejně jako v loňském roce vás žádáme o drobnou součinnost a spolupráci.

Určitě máte ve svém okolí někoho, kdo dobrovolně působil nebo působí v jakékoliv oblasti, kde pomáhá lidem nebo svému okolí. Může to být činnost, která je organizovaná (hasiči, včelaři, zahrádkáři, sportovní nadšenci….) nebo zcela nezávislá (kronikáři, místní umělci, lidé docházející do stacionářů, ústavů, lidé působící jako místní památkáři…).

Vždy by to, ale měla být činnost dlouhodobá, prospěšná širšímu okolí, lidem, obci, městu.

Pomozte nám tyto nadšence vyzdvihnout, ocenit jejich práci a především jim poděkovat, že nezůstávají lhostejní ke svému okolí. V dnešní společnosti je to možná důležitější než kdy jindy. 

Nominujte tyto dobrovolníky na cenu KŘESADLO 2017.

 

NOMINOVAT MŮŽETE JEDNODUŠE PROKLIKEM ON-LINE FORMULÁŘEM 

NEBO SI VYTISKNOUT NÁVRHOVÝ LIST, VYPLNIT A ZASLAT JEJ MAILEM NEBO NA NAŠI ADRESU 

Brněnská 938/14, 32300 Plzeň nebo mail info@doraplzen.cz . 

Nominovat je možné do 2. října 2017. 

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ PROBĚHNE VE ČTVRTEK 9.11.2017 OD 17 HODIN V PROSTORÁCH DEPO 2015.

MOŽNOSTI NOMINACE:


ON_LINE NOMINACE

PDF NOMINACE (k tisku)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Historie_Kresadlo_2017.pdf 

Statut_Kresadlo_2017.pdf 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA, 

zapsaný spolek, 

se zabývá náborem, školením a koordinováním dobrovolníků, kteří svou činnost mohou vykonávat v sociální, kulturní, zdravotnické či sportovní oblasti, ve školách a státní správě.

Věnujeme se primárně dobrovolníkům, ale naší cílovou skupinou jsou také klienti spolupracujících organizací. Naši činnost jsme zahájili zároveň s příchodem roku 2012. Ve stejném roce jsme získali akreditaci Ministerstva vnitra ČR. 
V roce 2015 nám byla prodloužena akreditace Ministerstva Vnitra ČR na dobu dalších čtyř let na vysílání dobrovolníků v rámci dlouhodobé i krátkodobé dobrovolnické služby pod registračním číslem MV- 72472-5/OBP-2015.
DoRA zajišťuje kromě zákonem daných podmínek (pojištění dobrovolníků) svým dobrovolníkům kvalitní proškolení, odborně vedené supervize, semináře, kurzy. Dobrovolníci si tak mohou osvojit dovednosti, které dále využijí ve své dobrovolné pomoci.
 
Dobrovolníci většinou docházejí pomáhat do neziskových organizací, nemocnice, domovů pro seniory, azylových domů pro matky s dětmi, kde se věnují dětem, seniorům, handicapovaným. Mohou také pomáhat s doučováním dětí ze sociálně slabých rodin. 
Více viz jednotlivé záložky.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kliknutím navštivte naše nové webové stránky s aktivitami v DoRA Centru.

Akce proběhla za podpory: