A je to tady! Další ročník oceňování dobrovolnické práce je tu!

 

 

Dovolujeme si vás informovat o pořádání 

XII.ročníku 

oceňování dobrovolnické práce v Plzeňském kraji

KŘESADLO 2017.

Letošní ročník opět pořádá Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA  pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje pana Josefa Bernarda.

Stejně jako v loňském roce vás žádáme o drobnou součinnost a spolupráci.

Určitě máte ve svém okolí někoho, kdo dobrovolně působil nebo působí v jakékoliv oblasti, kde pomáhá lidem nebo svému okolí. Může to být činnost, která je organizovaná (hasiči, včelaři, zahrádkáři, sportovní nadšenci….) nebo zcela nezávislá (kronikáři, místní umělci, lidé docházející do stacionářů, ústavů, lidé působící jako místní památkáři…).

Vždy by to, ale měla být činnost dlouhodobá, prospěšná širšímu okolí, lidem, obci, městu.

Pomozte nám tyto nadšence vyzdvihnout, ocenit jejich práci a především jim poděkovat, že nezůstávají lhostejní ke svému okolí. V dnešní společnosti je to možná důležitější než kdy jindy. 

Nominujte tyto dobrovolníky na cenu KŘESADLO 2017.

 

NOMINOVAT MŮŽETE JEDNODUŠE PROKLIKEM ON-LINE FORMULÁŘEM 

NEBO SI VYTISKNOUT NÁVRHOVÝ LIST, VYPLNIT A ZASLAT JEJ MAILEM NEBO NA NAŠI ADRESU 

Brněnská 938/14, 32300 Plzeň nebo mail info@doraplzen.cz . 

Nominovat je možné do 2. října 2017. 

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ PROBĚHNE VE ČTVRTEK 9.11.2017 OD 17 HODIN V PROSTORÁCH DEPO 2015.

MOŽNOSTI NOMINACE:


ON_LINE NOMINACE

PDF NOMINACE (k tisku)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Historie_Kresadlo_2017.pdf 

Statut_Kresadlo_2017.pdf 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA, 

zapsaný spolek, 

se zabývá náborem, školením a koordinováním dobrovolníků, kteří svou činnost mohou vykonávat v sociální, kulturní, zdravotnické či sportovní oblasti, ve školách a státní správě.

Věnujeme se primárně dobrovolníkům, ale naší cílovou skupinou jsou také klienti spolupracujících organizací. Naši činnost jsme zahájili zároveň s příchodem roku 2012. Ve stejném roce jsme získali akreditaci Ministerstva vnitra ČR. 
V roce 2015 nám byla prodloužena akreditace Ministerstva Vnitra ČR na dobu dalších čtyř let na vysílání dobrovolníků v rámci dlouhodobé i krátkodobé dobrovolnické služby pod registračním číslem MV- 72472-5/OBP-2015.
DoRA zajišťuje kromě zákonem daných podmínek (pojištění dobrovolníků) svým dobrovolníkům kvalitní proškolení, odborně vedené supervize, semináře, kurzy. Dobrovolníci si tak mohou osvojit dovednosti, které dále využijí ve své dobrovolné pomoci.
 
Dobrovolníci většinou docházejí pomáhat do neziskových organizací, nemocnice, domovů pro seniory, azylových domů pro matky s dětmi, kde se věnují dětem, seniorům, handicapovaným. Mohou také pomáhat s doučováním dětí ze sociálně slabých rodin. 
Více viz jednotlivé záložky.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kliknutím navštivte naše nové webové stránky s aktivitami v DoRA Centru.

Podporují nás...