JEDNORÁZOVÉ DOBROVOLNICKÉ AKCE

Pořádáme jednorázové akce pro klienty spolupracujících organizací v sociální oblasti Plzeňského kraje a pro širokou veřejnost nebo na podobných akcích vypomáháme:

  • divadelní či hudební představení pro klienty přijímajících organizací – Kralovický podzim, Kulturní léto s Plzeňským krajem, ...

  • dny dětí pro klienty organizací, školky i širokou veřejnost

  • sportovní dny – Sportovní den na Božkovském ostrově či Hodíme se do pohody, špacírujem kolem vody, ...

  • návštěvy čajovny s klienty přijímajících organizací

  • prezentační akce – např. Den Slovan, Prázdniny na Boleváku, Den otevřených dveří v domově Harmonie Mirošov, Festival Na konci léta apod., ...

  • výlety či společné procházky s klienty organizací

  • mikulášské a vánoční besídky

  • ekologické aktivity – čištění řeky, ...

  • úprava interiérů a okolí přijímajících organizací - malování v dětském domově, ...

.....i s tím nám můžete pomoci.