ROK 2016

ROK 2012

zpráva-křesadlo web.docx (14,5 kB)

 
 
SETKÁVÁNÍ ORGANIZACÍ

Pořádáme pravidelná setkání organizací působících v sociální oblasti Plzeňského kraje určených pro širokou veřejnost jako propagace dobrovolnictví a poskytovaných sociálních služeb v Plzeňském kraji:

  • Den s dobrovolníky Plzeňského kraje - akce (podporovaná Plzeňským krajem a pod záštitou Mgr.Miroslava Brabce, radního pro oblast sociálních věcí PK) zaměřena na propagaci dobrovolnictví a setkání neziskových a dalších organizací se širokou veřejností. Setkání nabízí nejen možnost prezentace, ale i pro možnost seznámení organizací mezi sebou a tím rozvinutí lepší spolupráce v budoucnu.

  • Na jedné lodi-vyzkoušej si svět handicapovaných – setkání neziskových organizací a dobrovolníků s veřejností pořádané společně se Zdravým městem v Klatovech

  • Křesadlo - udělování cen za dobrovolnictví ve spolupráci s Asociací nestátních neziskových organizací Plzeňského kraje. Cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví a nestátní neziskové organizace, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají.