PRO DOBROVOLNÍKY...

... pořádáme pravidelné supervize, dále pak semináře, workshopy, besedy a další akce.

    Většina těchto aktivit je bezplatná a každý účastník vždy získá osvědčení o absolvování daného semináře či kurzu. Dobrovolníkům mají přinést inspiraci, co mohou při své dobrovolnické činnosti vytvářet s klienty, mají nabídnout možnost rozvíjení jejich znalostí a v neposlední řadě navázání kontaktu s ostatními dobrovolníky.

  • supervize - pravidelně 4x ročně nabízíme každému dobrovolníkovi

  • semináře – komunikační dovednosti, autismus, první pomoc, řešení konfliktů...

  • workshopy, tvoření, vyrábění – různě na aktuální sezónní témata (podzimní, vánoční, drátkování, korálkování apod.)

  • besedy – s pozvanou osobností nebo odborníkem ...

  • kurz pro dobrovolníky - psychlogické kurzy ...

  • Klub dobrovolníků - dobrovolníci se mohou společně setkávat v DoRA Centru, předávat si zkušenosti, plánovat společné akce

   Akce mají většinou omezenou kapacitu, proto je nutno se na ně předem přihlásit. Probíhají nepravidelně a o jejich aktuálním konání se můžete dozvědět na našich webových stránkách či na Facebooku.

..z mailu spokojené dobrovolnice:

...Jinak jsem moc ráda, že jsem se supervize účastnila, brala bych to klidně častěji,  než jednou za 3 měsíce. :D Všechny dámy byly moc sympatické a bylo to pro mne přínosné a velmi obohacující. Bylo to jako pohlazení. :) 

Věřím, že se máte dobře. :)