Kurz psychologie_Osobnostní rozvoj a sebepoznání

24.11.2014 10:13

V DoRA Centru proběhl 19.11. od 17 hodin první z cyklu kurzů zaměřených na psychologii osobnosti. Tentokrát se probíralo téma Osobnostního rozvoje a sebepoznání, tedy poznání složitosti osobnosti, pojem temperament, možnosti motivace (odměny a tresty). Naši dobrovolníci pozorně a pečlivě naslouchali a na závěr se také aktivně zapojili i do prověřovacích testíků.

Podle ohlasů jednotlivých dobrovolniků, tento kurz velmi dobře propojí v praxi se svou dobrovolnickou činností.

Vzhledem k tomu, že jednotlivá témata na sebe volně navazují zveme všechny dobrovolníky (i ty, kteří se účastnili první lekce) na další sezení, které bude tentokrát na téma Zvládání stresu a emocí, tedy také pro dobrovolnickou praxi velmi důležité téma. Sejdeme se opět v DoRA Centru 2.12. od 17h.

 Fotky z první lekce najdete v naší fotogalerii.