TECHMANIA ZVE NA DEN BEZ BARIÉR

30.08.2016 13:41

Techmania Science Center připravuje na 12. září Den bez bariér, kdy chce umožnit návštěvu expozic lidem se zdravotním či sociálním hendikepem. Připravili tedy den zcela bez vstupného pro držitele průkazů ZTP, ZTP+P včetně doprovodu, obyvatelky domovů pro matky s dětmi v tísni a děti navštěvující nízkoprahové kluby.

Držitelé zdravotních průkazů se prokáží při vstupu průkazem, ostatní (děti z nízkoprahových klubů, matky z domovů a podobně) musejí dorazit v organizované a předem nahlášené skupince. V tom případě je zapotřebí, aby nejpozději do 7. září do 12 hodin nahlásili, kdy dorazí a kdo bude vedoucím této skupiny   na tel. 737 247 586, nebo e-mail:marketa.cekanova@techmania.cz.

Po předchozí domluvě je možné například připravit science show, kterou si neslyšící tlumočí do znakové řeči a podobně.