Český rozhlas Plzeň 27.7.2012

V rámci rozšíření informovanosti široké veřejnosti o možnostech dobrovolnictví v Plzeňském kraji se DoRA zúčastnila diskuze s novináři konané v prostorách Českého rozhlasu v Plzni. Byla přítomna i jedna z našich dobrovolnic, která novináře seznámila se svými vlastními zkušenostmi a především motivací, která ji k této činnosti vedla.