Čištění řeky Úhlavy 9.6.2012

DoRA se i se svými dobrovolníky připojila k ekologické akci „Řeka Úhlava je zdrojem pitné vody pro Plzeň, není to smetiště“ a v sobotu 9.6. ve spolupráci s KČT Úhlava pomohla vyčistit břehy řeky od Přeštic až do Dolní Lukavice. Vodáci ze zmíněného oddílu čistili vodu přímo z lodí. Bylo až neuvěřitelné vidět, co všechno jsou lidé schopni odložit v přírodě. Počínaje odpadky jako jsou prázdné PET lahve či obaly od sušenek až po kabely a pneumatiky. Protože sobotní počasí nám přálo, akci jsme zakončili opékáním buřtů.