Den otevřených dveří v Mirošově 8.9.2012

DoRA se zúčastnila II.ročníku dne otevřených dveří, který se konal v Domově harmonie v Mirošově, a aktivně se zapojila do prezentace svých aktivit a do náboru potenciálních dobrovolníků z místních obyvatel.