Dětský den s Dorou 14.6.2012

Ve spolupráci s UMO1 organizovala DoRA 14.6. 2012 Dětský den s Dorou, který byl rozdělen na dva bloky (dopoledne pro školky, odpoledne pro veřejnost), následoval první z letošních promenádních koncertů pořádaných UMO1. Přes nepřízeň počasí skončila akce velkým úspěchem. Dopoledne přišlo 7 tříd z různých MŠ, včetně malých školáků ze ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči. Celkem se dopolední části zúčastnilo přes 110 dětí se svými učitelkami. Ani odpolední část pro širokou veřejnost se nevyhnula občasnému dešti, přesto přišlo kolem 140 dětí se svými maminkami, tatínky, babičkami či dědečky. Celkem bylo vydáno přes 250 startovních lístků, stejně tak diplomů a drobných odměn v cíli. Na 10 stanovištích se v průběhu dne vystřídalo 17 dobrovolníků.