Dopravní hřiště 17.10.2012

Na dopravním hřišti v Plzni na Lochotíně pořádalo dopoledne 17.10. Středisko volného času Plzeň Dětský den pro mateřské školy. Malí návštěvníci si vyzkoušeli jízdu přes křižovatku, správné přecházení silnice, projížděli se na koloběžkách a za svoji účast dostali také sladkou odměnu. DoRA se do této akce aktivně zapojila a vyslala na ni své dobrovolníky.