DoRA navštívila Evropský parlament a představila svou činnost v Bruselu 7.5. - 9.5.2012

Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA navštívila se zástupci neziskového sektoru z celé ČR Brusel, sídlo Evropského parlamentu. Studijní a vzdělávací cesta se uskutečnila ve dnech 7.- 9.5. na pozvání europoslankyně Ing. Zuzany Brzobohaté. První den bylo na programu seznámení se s činností Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů, následovala diskuze a naše účast na zasedání EHSV – Civil Society Day, celodenní konferenci s evropskými sítěmi nevládních organizací.
Druhý den jsme navštívili Stálé zastoupení ČR při EU, prohlédli jsme si Evropský parlament a zúčastnili jsme se besedy a společného obědu s europoslankyní Ing. Zuzanou Brzobohatou, které za zprostředkování návštěvy velice děkujeme. Celou dobu pobytu se o všechny staral Ing. Roman Haken, člen EHSV, a jeho realizační tým, kteří mají také náš velký dík.