Eurodesk 18.10.2012

DoRA se zapojila do Evropské informační sítě pro mládež Eurodesk a dne 18.10. se zástupce organizace zúčastnil úvodního informačního školení v Praze.