Křesadlo 2012 16.5.2012

Křesadla pro rok 2012 mají své držitele! Oceňování dobrovolníků proběhlo 16. května ve Spáleném Poříčí za doprovodného kulturního programu, který zajistil divadelní kroužek CSOŠ a kapela Bengál z tamější ZŠ.
Akci pořádala Asociace nestátních neziskových organizací Plzeňského kraje ve spolupráci s Dobrovolnickou Regionální Agenturou DoRA. Cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci získali:

  • Lucie Valouchová z Plzně
  • Vlasta Panošová z Domažlic
  • Petr Pelikán ze Spáleného Poříčí

Zvláštní cenu obdrželi paní Alexandra Kolářová z Nepomuku, skupina organizátorů celostátní Ekologické olympiády při střední škole ve Spáleném Poříčí a mimořádné ocenění pak obdržel Leoš Kubový z Plzně.