Na jedné lodi v Klatovech 28.6.2012

Dne 28.6.2012 DoRA spoluorganizovala společně se Zdravým městem v Klatovech akci s názvem „Na jedné lodi – vyzkoušej si svět handicapovaných“. Formou prezentačních stánků se na ní představilo několik organizací, které pracují nejen s handicapovanými – např. Domus – centrum pro rodinu, ZŠ pro zrakově postižené, Městská policie a další. Návštěvníci si díky tomu mohli vyzkoušet, jak se žije nevidomým lidem, seznámit se s tím, jak poskytnout první pomoc atd. Během akce proběhlo také mnoho hudebních a tanečních vystoupení, která trvala až do odpoledních hodin.