Oficiální otevření Robinsonu Stod 27.4.2012

Robinson Stod – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc byl oficiálně otevřen 27.dubna 2012 za účasti senátorky Dagmar Terelmešové, Mgr. Miroslava Brabce, člena rady Plzeňského kraje pro oblast sociálních věcí a populárního moderátora Karla Voříška. Pro všechny přítomné si malí klienti i se svými tetami připravili hudební vystoupení. U těchto slavnostní chvílí nechyběla ani DoRA, která před několika týdny pomohla se svými dobrovolníky vyzdobit prostory ve Stodě a darovala velkou část potřebného oblečení ze Sbírky materiální pomoci. Do Robinsonu jsme ani tentokrát nepřijeli s prázdnou a dětem jsme přivezli plné auto hraček - plyšové hračky, odstrkovadla a další hry, které se okamžitě staly středem pozornosti dětí.
Téhož dne byl také předán startovací byt dvěma dívkám z DD Staňkov, jehož je právě Robinson součástí a kam jsme byli také pozváni.