Setkání poskytovatelů sociální služeb 16.2.2012

Zástupci našeho občanského sdružení se zúčastnili Setkání poskytovatelů sociálních služeb na městském obvodě Plzeň 1. Setkání probíhalo na Úřadu městského obvodu Plzeň 1 a jeho cílem bylo zjistit případné nedostatky pokrytí sociálními službami pro jednotlivé cílové skupiny na zmíněném městském obvodě.