Setkání v čajovně 23.10.2012

Dne 23.10. probíhalo v čajovně v Klatovech setkání dobrovolníků Dory a klientů s fyzickým, mentálním a kombinovaným postižením a seniorů z Oblastní charity v Klatovech. Příjemné posezení se neslo v dobré náladě.¨