Sportovní den v Klatovech 20.9.2012

Ve čtvrtek 20.9.2012 byla DoRA spoluorganizátorem Sportovního dne v Klatovech, kterého se zúčastnilo téměř 60 návštěvníků mezi nimiž byli nejen senioři, ale také lidé s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením. Celou akci zajišťovalo 20 našich dobrovolníků, kteří připravili 10 stanovišť. Kopalo se s míčem na bránu, vodili se psy, házelo se míčky na terč a další. Po splnění všech úkolů získal každý soutěžící zaslouženou odměnu.